Saturday, March 17, 2012

Ekonomia shqiptare humbet 300 milionë euro nga shpërdorimi I energjisë


Ky është rezultati I një studimi të kryer nga disa ekspertë. Kjo humbje vjen nga përdorimi joeficient I energjisë. Kjo do të thotë se në ndërtime nuk përdoren ato lëndë që kursejnë energjinë.

Sipas Pajtim Bellos, një rritje e eficiencës në përdorimin e energjisë me 10%, do të kursente 700 milionë kilovat orë energji elektrike ose 90.000 ton nënprodukte të naftës.

Shkak për mospërdorimin e këtyre materialeve është kostoja e lartë që ato kanë. Sipas ekspertëve në fjalë, shteti duhet të ndërhyjë për subvencionimin e tyre.

No comments:

Post a Comment